skip to Main Content
080 2101 info@elektro-maribor.si od ponedeljka do petka med 7.15 in 15.00

ZAČETEK SLOVENSKO-JAPONSKEGA PROJEKTA PRIHODNOSTI

Ob začetku slovensko-japonskega projekta PREMAKNI PORABO so spregovorili tudi ključni akterji projekta.

Direktor družbe Eles, mag. Aleksander Mervar, je ob začetku projekta poudaril: »Ponosen sem, da sem skupaj s svojimi sodelavci v letu 2016 prevzel vlogo in nalogo slovenskega partnerja  v slovensko-japonskem projektu NEDO in ga s tem prestavili iz mrtve točke, na kateri je bil več kot tri leta. Rezultat naših lanskih aktivnosti je bil podpis sporazuma z NEDO/Hitachijem novembra 2016. Upravičeno ga lahko imenujem nacionalni projekt, saj poteka na številnih lokacijah po celotni državi in v skupnih aktivnostih združuje elektro operaterje, ponudnike naprednih rešitev, raziskovalne organizacije ter lokalne skupnosti. Ožje ga lahko pojmujemo kot skupni, pilotni projekt slovenskih elektro operaterjev na področju pametnih omrežij.

Gre za 35 milijonov evrov težak projekt, japonska razvojna agencija NEDO bo prispevala 20 mio EUR nepovratnih sredstev, 15 mio EUR bo zagotovil ELES. Po končanju projekta bo ELES postal lastnik celotne infrastrukture in s tem bogatejši za 20 milijonov nepovratnih sredstev.

Rezultat projekta bo napredna infrastruktura, ki bo slovenskim elektro operaterjem pomagala izpolnjevati njihovo poslanstvo in pričakovane zahtevane okolja po naprednih tehnologijah, izboljšati kakovost storitev za odjemalce električne energije z uporabo trajnostnih, okolju prijaznih rešitev. S tem projektom smo oz. bomo omogočili številnim slovenskim gospodarskim družbam in raziskovalno-izobraževalnim institucijam, da implementirajo svoje znanje v sodelovanju z eno največjih svetovnih multinacionalk, japonskim Hitachijem. S tem si bodo, med drugim, kupili vstopnico za nastop na globalnem trgu elektroenergetskih storitev in proizvodov. Projekt NEDO, skupaj z ostalimi projekti iz sfere pametnih omrežij, kot so SINCRO GRID, Future Flow, SUMO, WAMPAC, MIGRATE in drugi postavljajo ELES med najnaprednejše evropske sistemske operaterje prenosnih elektroenergetskih omrežij.«

Predsednik uprave družbe Elektro Maribor, mag. Boris Sovič, je o projektu povedal: »Družba Elektro Maribor za svoje odjemalce intenzivno gradi bolj robustna in pametna omrežja. V sodobnih trajnostnih energetskih strategijah ima osrednjo vlogo prilagajanje odjema, zato je projekt “Izravnava konic in prilagajanje odjema na področju RTP Breg” še posebej pomemben. Območje desetih občin je izbrano zato, ker je na njem nadpovprečno število mrežno integriranih obnovljivih virov in v daljinski sistem merjenja vključenih odjemalcev. Na območju RTP Breg je namreč inštaliranih 16,61 MW razpršenih virov, ki prispevajo 21 % potrebne energije (v Sloveniji znaša sicer ta delež 11 %). Na območju RTP Breg je tudi že več kot 70 % merilnih mest vključenih v sistem naprednega merjenja (v Sloveniji znaša ta delež približno 50 %), hkrati pa imata na tem območju dve tretjini odjemalcev še vedno enotarifno merjenje. Vključitev v projekt pa za odjemalca pomeni, da bo ob primernem ravnanju lahko imel učinkovit lasten nadzor nad odjemom električne energije, ob enakem ugodju in nižjih stroških.«

Direktorica Agencije za energijo, mag. Duška Godina, je poudarila širši pomen projekta: »Projekt “Izravnava konic / prilagajanje odjema na področju RTP Breg”, je eden izmed dveh kvalificiranih pilotnih projektov na področju pametnih omrežij, ki jim je agencija odobrila uporabo kritične konične omrežninske tarife.  V projektu bodo tudi najmanjši odjemalci prilagajali svoj odjem in pomagali izvajalcu nalog operaterja distribucijskega omrežja Elektro Maribor pri zmanjševanju koničnih obremenitev v omrežju, s čemer se zagotavlja večja izkoriščenost obstoječe infrastrukture in zmanjšanje energetskega odtisa. Z vključitvijo ELES-a v projekt pa lahko pričakujemo koristi tudi na področju konkurenčnejšega zagotavljanja sekundarne rezerve, ki vpliva na stabilnost celotnega energetskega sistema. Projekt je torej zastavljen celovito in čeprav je v svoji izvedbi lokalne narave bo lahko imel vpliv na zagotovitev spodbudnega regulativnega okolja, ki bo omogočil učinkovito uvajanje pametnih omrežij, razvoj novih tržnih storitev in s tem aktivno sodelovanje odjemalcev na trgu. Slednji bodo s svojo aktivnostjo vplivali ne samo na zniževanje stroškov temveč tudi na doseganje podnebno okoljskih ciljev in s tem širših družbenih koristi.«

Vodja projekta, mag. Gregor Omahen, je poudaril: »V Sloveniji že desetletja poznamo več tarifne sheme, ki odjemalcem omogočajo, da elektriko ceneje porabljajo v času, ko je omrežje manj obremenjeno. Sodobne tehnologije omogočajo, da te sheme nadgradimo tako, da se v še večji meri poveča obseg časa, ko je tarifa nižja, kar odjemalcem daje večjo fleksibilnost v časih, ko zaradi potreb v sistemu potrebujemo manjšo porabo električne energije. Zmanjševanje odjema lahko nadomesti gradnjo dragih sistemskih elektrarn in je okolju prijazna rešitev. Odjemalci v projektu dobijo priložnost, da so za svoje aktivno delovanje nagrajeni. Prek SMS sporočila bodo dobili obvestila o nastopih posebnih dogodkov v omrežju, zaradi katerih je želeno čim večje zmanjšanje porabe električne energije. Število tovrstnih dogodkov je majhno, zato vpliv na vsakdanje življenje odjemalcev ne bo velik.«

Back To Top