skip to Main Content
080 2101 info@elektro-maribor.si od ponedeljka do petka med 7.15 in 15.00
CreativeLab_Teces_fant_s_popravljeno_roko-1CreativeLab_Teces_fant_s_popravljeno_roko3

Napredne tehnologije vam omogočajo preprost in UČINKOVIT NADZOR NAD VAŠO PORABO ELEKTRIČNE ENERGIJE. S tem lahko uživate enako ugodje ob nižjih računih za električno energijo. Pri tem ste ključni Vi, naši odjemalci. S sodelovanjem pri projektu PREMAKNI PORABO lahko dosežete PRIHRANEK PRI VAŠEM STROŠKU ELEKTRIKE, hkrati pa s tem pripomorete k učinkovitejšemu delovanju elektroenergetskega omrežja in vašemu lokalnemu okolju.

Z ukrepi prilagajanja odjema lahko zmanjšamo porabo energije v času, ko je ta največja in s tem omejimo potrebe po novih investicijah.

PREMAKNI PORABO je del širšega, 3-letnega slovensko–japonskega projekta pametnih omrežij in pametnih skupnosti (Projekt NEDO), v katerem so osnovni partnerji NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba ELES. Sorodni projekti po Evropi so osredotočeni na ožje področje, v našem primeru pa lahko z integriranimi in centralno vodenimi rešitvami v oblaku govorimo o uvajanju pametnega omrežja na ravni države.

Več o projektu NEDO si lahko preberete na spletni strani: https://www.eles.si/projekt-nedo

Stanujete na območju izbranih 10 občin?

Creativelab_PremakniPorabo_obmocje
Z vstopom v shemo prilagajanja odjema, odobreno s strani Agencije za energijo RS, boste za obdobje enega leta postali del skupine aktivnih uporabnikov na območju 10 občin* na desni strani Drave, ki jih pokriva razdelilna transformatorska postaja Breg.

*Projekt zajema naslednje občine:

Starše, MO Ptuj – Četrtna skupnost Breg – Turnišče, Cirkulane, Videm pri Ptuju, Podlehnik, Žetale, Hajdina, Majšperk, Makole, Kidričevo. Možnost sodelovanja je omogočena vsem gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem, ki so priklopljeni na razdelilno transformacijsko postajo Breg (RTP Breg) in so že v sistemu naprednega merjenja.

**Če uporabniki iz skupine A in B po 6 mesecih od datuma vključitve v projekt PREMAKNI PORABO izkažejo uspešnost, so upravičeni do 25 € nadomestila.

V vlogi aktivnega odjemalca boste imeli še boljši lasten nadzor nad porabo električne energije in večjo možnost prihrankov.

KAKO SE LAHKO VKLJUČIM IN PRIHRANIM?

Slovensko-japonski projekt PREMAKNI PORABO omogoča zanesljivejšo oskrbo, predstavlja priložnost za domačo industrijo in nižje stroške za odjemalce.

 Možnost sodelovanja je omogočena vsem gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem, ki so priklopljeni na razdelilno transformacijsko postajo Breg (RTP Breg) v občinah Starše, MO Ptuj – Četrtna skupnost Breg – Turnišče, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Hajdina, Majšperk, Makole in Kidričevo in so že v sistemu naprednega merjenja.

Zainteresirani, ki bi želeli znižati svoje stroške električne energije z uporabo pametnega upravljanja, se lahko prijavite na spletni strani www.premakni-porabo.si, kjer se enostavno registrirate z vnosom vaše lastne aktivacijske kode, ki jo boste prejeli po pošti. Registrirate se lahko tudi s podpisom in vračilom  izjave, ki jo boste prejeli po pošti oz. se oglasite osebno na:

  • Lokalni energetski agenturi Spodnje Podravje – LEA: Prešernova ulica 18, Ptuj;
  • Elektro Maribor OE Ptuj: Ormoška cesta 26a, Ptuj

Dodatne informacije lahko pridobite po telefonu na številki 05 99 78 002 (od ponedeljka do petka: od 7.30 do 16.00).

NIMATE DVOTARIFNEGA MERJENJA PORABE?

V kolikor ste v sistemu naprednega merjenja in imate pred vstopom v projekt obračun po enotni tarifi (ET), vam bomo pred vključitvijo v projekt brezplačno uredili prehod na dvotarifni obračun, kar za vas pomeni dodaten prihranek.

DRUŠTVA, KLUBI, DOBRODELNE ORGANIZACIJE

Lokalna društva, klubi in dobrodelne organizacije se lahko aktivno vključijo v projekt PREMAKNI PORABO tako, da spodbudijo svoje člane k sodelovanju. V soglasju s svojimi člani tako pridobijo dodatna sredstva za delovanje.

KAJ SE BO SPREMENILO NA MOJEM RAČUNU?

Vaš račun za električno energijo je sestavljen iz obračuna omrežnine, obračuna električne energije, obračuna obveznih prispevkov in trošarine. Z vključitvijo v projekt »PREMAKNI PORABO« boste deležni znižane cene za obračun v času VT (večja tarifa) in znižane cene v času MT (manjša tarifa), v primerjavi z veljavnimi cenami. Hkrati pa bo največ 50 ur na leto veljala dražja KKT (kritična konična tarifa), ki se lahko aktivira bodisi v času VT ali v času MT. Vse kar morate storiti je, da v času 50 ur letno, ko nastopi konična tarifa v čim večjem obsegu zmanjšate porabo elektrike. S premikom porabe v čas ugodnejših tarif, boste lahko dosegli prihranek ter hkrati aktivno sodelovali pri izravnavanju elektrodistribucijskega sistema in s tem prispevali k dodatni zanesljivosti oskrbe z električno energijo. Sodelovanje v projektu je neodvisno od tega, s katerim dobaviteljem imate sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije.

Vaš mesečni obračun elektrike bo odslej razdeljen na tri tarife. Cena KKT se nanaša samo na omrežnino. Glede na ostale uporabnike boste v času izven KKT deležni ugodnejše cene za omrežnino za čas večje (VT) in manjše (MT) tarife. Na vašem mesečnem računu boste imeli prikaz porabe po vseh treh tarifah.

Na spletni strani www.premakni-porabo.si si lahko preberete pogoje sodelovanja v projektu, ki bo vključena v shemo prilagajanja odjema.

Bolj ko boste dosledni pri izvajanju ukrepov za zmanjšanje porabe v času intenzivne porabe, večji bo vaš prihranek pri računu za elektriko.

Back To Top