skip to Main Content
080 2101 info@elektro-maribor.si od ponedeljka do petka med 7.15 in 15.00

Ali sploh razumem svoj račun za elektriko?

Če poznam račun, lahko tudi lažje prihranim

Razvozlati svoj račun za elektriko je za mnoge neznanka. Številni podatki, številke in druge kratice, ki se znajdejo na računih, mnogi uporabniki električne energije niti ne poznajo. Prihranke pri električni energiji pa lahko dosežemo tudi s poznavanjem podrobnosti, ki nam lahko pomagajo razumeti naše stroške.

Račun za dobavljeno električno energijo je v sestavljen in naslednjih vsebinskih sklopov: električne energije, omrežnine, prispevkov, trošarine in DDV. V posameznih sklopih so naslednje postavke:

Električna energija

Ceno v tem sklopu določa dobavitelj električne energije in se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

Omrežnina

Odjemalec električne energije plača za prenos in distribucijo električne energije po električnem omrežju do svojega prevzemno-predajnega mesta.  Omrežnina je namenjena izvajanju dejavnosti distribucijskega operaterja, dejavnosti sistemskega operaterja, pokrivanju stroškov sistemskih storitev ter pokrivanju stroškov delovanja Agencije za energijo.Omrežnina predstavlja približno 1/3 vašega računa za elektriko.

Omrežnina je sestavljena iz:

  • cene za obračunsko moč v kW, ki je odvisna od moči vgrajenih varovalk, in
  • cene za omrežnino, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

Prispevki vključujejo:

  • Prispevek OVE + SPTE, ki je namenjen spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom. Obračuna se na obračunsko moč v kilovatih. Določa ga Vlada RS.
  • Prispevek za URE, ki je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti. Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi. Določa ga Vlada RS.
  • Prispevek za delovanje operaterja trga, ki je namenjen pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d.o.o. Določa ga Vlada RS.

Trošarina
Se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi. Na neto seštevek zgornjih postavk se na vsakem računu zaračuna tudi DDV po 22-odstotni davčni stopnji.

 

Kaj pomenijo  kratice VT, MT in ET?

VT- višje dnevne tarifne postavke se obračunavajo vsak delavnik od 6. do 22. ure. V obdobju, ko velja poletni čas, se za končnega odjemalca obračunavajo višje dnevne tarifne postavke od 7.00 do 23.00 ure, v kolikor njegova krmilna naprava ne omogoča programske nastavitve prilagajanja na poletni čas.

MT– manjše dnevne tarifne postavke se obračunavajo v preostalem času in ob sobotah, nedeljah ter dela prostih dnevih od 00.00 do 24.00 ure. V primeru, če končni odjemalec nima ustrezne krmilne naprave, ki bi evidentirala porabo električne energije v času MT ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, potem se upošteva čas MT, odvisno od zmožnosti prilagoditve krmilne naprave evidentiranja porabe električne energije ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.

ET– enotne tarifne postavke veljajo v primerih, ko ima odjemalec nameščeno enotarifno merilno napravo ali ko se končni
odjemalec odloči za enotarifni način obračunavanja omrežnine. ET velja v času od 00.00 do 24.00 ure.

Dvotarifno merjenje se splača, če je poraba v manjši tarifi približno 30 odstotkov, odvisno od cene električne energije, ki jo ponuja dobavitelj. Na splošno velja, da je dvotarifno merjenje zaradi dinamike porabe za gospodinjstva stroškovno bolj ugodno, za male poslovne uporabnike pa manj. Z dvotarifnim merjenjem je omogočeno tudi prilagajanje odjema.

Pred odločitvijo glede spremembe načina merjenja je glede na dinamiko porabe potrebno upoštevati količine predvidene porabe v času večje oz. manjše tarife, razmerje med ceno električne energije v času večje in manjše tarife ter razmerje postavk omrežnine v obeh tarifah.

V kolikor ste v sistemu naprednega merjenja in imate pred vstopom v projekt »PREMAKNI PORABI« obračun po enotni tarifi (ET), vam bomo pred vključitvijo v projekt brezplačno uredili prehod na dvotarifni obračun, kar za vas pomeni dodaten prihranek.

 

 

Novost: pridružite se projektu prihodnosti PREMAKNI PORABO

Napredne tehnologije današnjega časa omogočajo preprost in učinkovit nadzor nad porabo električne energije. S tem lahko odjemalci uživajo enako ugodje ob nižjih računih za električno energijo. S sodelovanjem pri projektu PREMAKNI PORABO lahko dosežete prihranek pri svojem strošku elektrike, hkrati pa s tem pripomorete k učinkovitejšemu delovanju elektroenergetskega omrežja in svojemu lokalnemu okolju.

Z vključitvijo v projekt »PREMAKNI PORABO« boste deležni znižane cene omrežnine za obračun v času VT (večja tarifa) in znižane cene v času MT (manjša tarifa),  v primerjavi z veljavnimi cenami . Hkrati pa bo največ 50 ur na leto veljala dražja KKT (kritična konična tarifa), ki se lahko aktivira bodisi v času VT ali v času MT. Vse kar morate storiti je, da v času 50 ur letno, ko nastopi konična tarifa v čim večjem obsegu zmanjšate porabo elektrike. S premikom porabe v čas ugodnejših tarif, boste lahko dosegli prihranek ter hkrati aktivno sodelovali pri izravnavanju elektrodistribucijskega sistema in s tem prispevali k dodatni zanesljivosti oskrbe z električno energijo. Sodelovanje v projektu je neodvisno od tega, s katerim dobaviteljem imate sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije.

 

Vaš mesečni obračun elektrike bo odslej razdeljen na tri tarife. Cena KKT se nanaša samo na omrežnino. Glede na ostale uporabnike boste v času izven KKT deležni ugodnejše cene za omrežnino za čas večje (VT) in manjše (MT) tarife. Na vašem mesečnem računu boste imeli prikaz porabe po vseh treh tarifah.

KAKO LAHKO ZNIŽAM PORABO ELEKTRIKE V ČASU KKT?

Vse kar morate storiti je, da v času 50 ur letno, ko nastopi konična tarifa v čim večjem obsegu zmanjšate porabo elektrike. To pomeni da v tem časi ne uporabljate pralnega stroja, sušilnega stroja, pomivalnega stroja, električne pečice, električnih kuhalnikov, izklopite grelnike vode, ne uporabljate električnih radiatorjev ali ostalih grelnih teles na elektriko…

S premikom porabe v čas ugodnejših tarif, boste lahko dosegli prihranek ter hkrati aktivno sodelovali pri izravnavanju elektrodistribucijskega sistema in s tem prispevali k dodatni zanesljivosti oskrbe z električno energijo.

 

Več informacij lahko dobite na spletni strani www.premakni-porabo.si, kjer si lahko preberete vse podrobnosti o projektu in načinu prijave.

 

 

 

Back To Top