skip to Main Content
080 2101 info@elektro-maribor.si od ponedeljka do petka med 7.15 in 15.00
Creativelab PremakniPorabo ObmocjeCreativelab PremakniPorabo Obmocje2

Slovensko-japonski projekt PREMAKNI PORABO zajema naslednje občine:

Starše, MO Ptuj – Četrtna skupnost Breg – Turnišče, Cirkulane, Videm pri Ptuju, Podlehnik, Žetale, Hajdina, Majšperk, Makole in Kidričevo.

* Vse občine so priklopljene na razdelilno transformacijsko postajo Breg (RTP Breg).

Back To Top