skip to Main Content
080 2101 info@elektro-maribor.si od ponedeljka do petka med 7.15 in 15.00

Boste tudi vi imeli »ENERGIJO V SVOJIH ROKAH«?

Prihajajoči projekt PREMAKNI PORABO bo številnim prebivalcem na Štajerskem omogočil, da bodo prešli na AKTIVNO UPRAVLJANJE s porabo električne energije. V vlogi aktivnega odjemalca bodo lahko prebivalci na območju 10 štajerskih občin imeli še boljši lasten nadzor nad porabo električne energije in enostavno možnost do prihrankov, rezultati pa bodo po zaključku projekta lahko uporabni tudi na nacionalni ravni.

Slovensko-japonski projekt predstavlja priložnost za domačo industrijo in nižje stroške za odjemalce električne energije, ki lahko pripomorejo k optimalnejšemu delovanju elektroenergetskega omrežja. Načrtovanje omrežij se namreč izvaja na osnovi maksimalne obremenitve. Z ukrepi prilagajanja odjema lahko zmanjšamo porabo energije v času, ko je ta največja in s tem omejimo potrebe po novih investicijah. Možnost sodelovanja je omogočena vsem gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem, ki so priklopljeni na razdelilno transformacijsko postajo Breg (RTP Breg) in so že v sistemu naprednega merjenja.

KDO SE LAHKO PRIDRUŽI?

Možnost sodelovanja je omogočena vsem gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem, ki so priklopljeni na razdelilno transformacijsko postajo Breg (RTP Breg) v občinah Starše, MO Ptuj – Četrtna skupnost Breg – Turnišče, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Hajdina, Majšperk, Makole in Kidričevo in so že v sistemu naprednega merjenja.

KAJ BO PRIDOBILO LOKALNO OKOLJE?

Prebivalci na območju 10 občin, ki bodo sodelovali v projektu, bodo lahko z aktivnim upravljanjem porabe električne energije prihranili pri svojih stroških električne energije, hkrati pa bo lokalnim društvom, klubom in neprofitnim organizacijam omogočeno, da pridobijo dodatna finančna nadomestila. Število mest za sodelujoče v projektu je omejeno, sam projekt pa se bo izvajal od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018.

Back To Top