skip to Main Content
080 2101 info@elektro-maribor.si od ponedeljka do petka med 7.15 in 15.00

Več kot tri četrtine gospodinjstev je energijsko učinkovitih. Ste med njimi?

 

Energijska učinkovitost počasi, a vztrajno prodira v naše glave in domove. Med energijsko ozaveščene je raziskava REUS 2017 uvrstila 77 odstotkov slovenskih gospodinjstev.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2017 je dobre tri četrtine slovenskih gospodinjstev uvrstila med ozaveščene glede učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Energetsko neozaveščenih gospodinjstev pa je slaba četrtina.

Kam sodi vaše gospodinjstvo?

V kolikšni meri smo Slovenci energijsko učinkoviti so v Informa Echo, ki v sodelovanju s partnerji vodi neodvisno raziskavo ugotovili tako, da so primerjali, kako so gospodinjstva ocenila svoj odnos do okolja in njihovo dejansko ravnanje z energijo. Glede na rezultate so jih razvrstili v tri skupine:

 • Aktivne: najbolj ekološko ozaveščena skupina, slednje pa udejanja tudi v praksi. Najbolj jih določa strinjanje s trditvami, da jim ni vseeno za ekologijo in da je vsakodnevno varčevanje z energijo zelo pomembno. Ne strinjajo se, da je ekološka osveščenost le modni trend.
 • Skeptične: gospodinjstva, ki so dobro seznanjena z okoljsko problematiko in delujejo ekološko po svojih najboljših močeh. Kljub temu pa menijo, da njihova gospodinjstva težko prispevajo k bolj učinkoviti rabi energije in da je težje biti ekološki, če nimaš dovolj denarja. Strinjajo se, da je ekološka osveščenost tudi modni trend.
 • Pasivne: Njihove ocene trditev glede seznanjenosti in delovanja so najnižje in ne delujejo najbolj energijsko varčno. To je skupina, ki se ne obnaša oziroma ne deluje dovolj ekološko (npr. manj kot tretjina izklaplja električne aparate ob neuporabi).

Skupina aktivnih in skeptičnih gospodinjstev je uvrščena med energijsko ozaveščene, saj so tudi skeptiki dokaj učinkoviti pri rabi energije, a pasivna gospodinjstva so uvrščena med energijsko neozaveščene.

Premik v dvoletnem obdobju

Glede na preteklo merjenje v 2015 so slovenska gospodinjstva učinkovitejša pri rabi energije: odstotek skeptičnih gospodinjstev se je povečal iz 35%  na 39%, a odstotek pasivnih gospodinjstev se je zmanjšal iz 26%  na 23% vendar spremembe niso statistično značilne. Odstotek aktivnih je ostal približno isti.

Ne glede na skepso, energijska učinkovitost počasi a vztrajno prodira v naše glave in domove: delež energijsko ozaveščenih gospodinjstev se je v skupnem seštevku povečal iz  74% v 2015 na 77% v 2017.

Zanimiva dejstva

 • Največ aktivnih gospodinjstev je v Osrednjeslovenski in Gorenjski regiji. Zanje so značilni dohodki nad 2.761 EUR.
 • Skeptikov je največ v Podravski in Jugovzhodni regiji. Dohodki gospodinjstev v tej skupini so od 691 do 1.380 EUR.
 • Pasivnih je največ v Ljubljani. Nadpovprečno so v tej skupini zastopana gospodinjstva z eno samo osebo oz. z dvemi otroci mlajšimi od osemnajst let in dohodkom med 2.071 in 2.760 EUR.

Ali ste vedeli?

Zakaj so aktivna gospodinjstva energijsko najbolj ozaveščena? Menijo, da lahko s preprostimi ukrepi zmanjšamo rabo energije ter da je vsakodnevno varčevanje z energijo zelo pomembno. Aktivna gospodinjstva:

 • Zmanjšajo gretje ko je v stanovanju pretoplo namesto nepotrebnega zračenja.
 • Zapirajo ventile na radiatorjih med prezračevanjem.
 • Izklapljajo električne aparate ko jih ne uporabljajo.
 • Pokrivajo posodo med kuhanjem.
 • Izklapljajo kuhalne plošče še pred zaključkom kuhanja …

Raziskava REUS 2017, katere glavni sofinancer je podjetje Borzen / Trajnostna energija, predstavlja sedmi val Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije, ki se izvaja od 2009.

Aktivni odjemalec električne energije lahko postanete tudi vi

Še vedno imate čas, da se pridružite slovensko-japonskemu projektu PREMAKNI PORABO, ki omogoča zanesljivejšo oskrbo z električno energijo, hkrati pa predstavlja priložnost za domačo industrijo in nižje stroške za odjemalce. Več informacij o prijavi lahko prejmete: na spletni strani www.premakni-porabo.si/obrazec-za-sodelovanje/.

Kam po pomoč

V kolikor želite, da je vaše gospodinjstvo energijsko učinkovitejše obiščite spletnega svetovalca www.porabimanj.si in brezplačno preverite možnosti za zmanjšanje stroškov pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah, pri izbiri avtomobila in načinu vožnje. Koristne nasvete na omenjenih področjih boste prav tako našli na www.porabimanj.si .

Svetovalna mreža ENSVET, ki deluje pod okriljem Eko Sklada, vam omogoča  brezplačno svetovanje v vam najbližji svetovalni pisarni. Najbližjo svetovalno pisarno najdete na spletni strani www.ekosklad.si ali pa pokličite na brezplačno tel. številki 080 1669.

Avtor: Rajko Dolinšek, Informa Echo

Back To Top