skip to Main Content
080 2101 info@elektro-maribor.si od ponedeljka do petka med 7.15 in 15.00

Prvi rezultati ankete: Uporabniki zadovoljni s projektom PREMAKNI PORABO

Odzivi uporabnikov vključenih v projekt PREMAKNI PORABO so zelo spodbudni, saj kažejo, da je projekt že dosegel svoj namen. Uporaba naprednih tehnologij se v projektu kaže kot uspešna, uporabniki so zadovoljni, odlični pa so tudi obeti za prihodnost, saj je velika večina uporabnikov pripravljena sodelovati v tovrstnih projektih tudi v bodoče.

Na anketo je do sedaj odgovorila skoraj polovica uporabnikov (400), ki so bili vključeni v projekt. Na vprašanje »Kaj je bila glavna motivacija za vstop v projekt?«,  je 43 % vprašanih odgovorilo, da sta to finančni prihranek in nagrada. Ostali odgovori so bili precej enakovredno zastopani, med drugim pa je velika večina uporabnikov odgovorila, da jih najbolj zanima podpora novim tehnologijam in projektom, okoljska osveščenost ter poraba na njihovem merilnem mestu.

V splošni oceni projekta PREMAKNI PORABO so uporabniki na 5-stopenjski lestvici ocenjevali, v kolikšni meri  se s posamezno trditvijo strinjajo. Vse povprečne ocene so bile višje od 4, kar kaže, da je izpeljava projekta zastavljena uporabniku prijazno in učinkovito.

Po odgovorih iz ankete bi kar 97 % uporabnikov želelo sodelovati v prihodnjih projektih, v katerih bi testirali nove tehnologije in storitve. To je zelo spodbudna novica za pripravo novega, bolj razširjenega projekta s področja prilagajanja odjema, o katerem bomo javnost seznanili do konca tega leta.

Vsem uporabnikom, vključenim v projekt se za sodelovanje zahvaljujemo. O končnih rezultatih ankete boste obveščeni ob koncu projekta. Vse, ki prejetega anketnega vprašalnika in obrazca za prejem denarnega nadomestilo še niso vrnili obveščamo, lahko to storijo do 15. 10. 2018.

O projektu:

Napredne tehnologije omogočajo preprost in učinkovit nadzor nad porabo električne energije. S tem lahko odjemalci uživajo enako ugodje ob nižjih računih za električno energijo. Pri tem so ključni prav odjemalci. S sodelovanjem pri projektu PREMAKNI PORABO so odjemalci lahko dosegli prihranek pri svojem strošku elektrike, hkrati pa s tem pripomogli k učinkovitejšemu delovanju elektroenergetskega omrežja in svojemu lokalnemu okolju.

Projekt poteka v sodelovanju Elesa, kot sistemskega operaterja slovenskega prenosnega omrežja, in japonske agencije za napredne energetske in industrijske tehnologije NEDO. Za uvajanje najnovejših tehnoloških rešitev bosta poskrbela japonsko podjetje Hitachi in slovensko podjetje Solvera Lynx ter druga slovenska podjetja, ponudniki tehnoloških rešitev in raziskovalne organizacije, kot je Elektroinštitut Milan Vidmar. Ključno vlogo kot partner pri izvajanju projekta ima Elektro Maribor, kot izvajalec nalog operaterja distribucijskega omrežja. V lokalnem okolju sodelujeta podjetji TECES in LEA – Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje.

Slovensko-japonski projekt PREMAKNI PORABO lahko omogoča zanesljivejšo oskrbo z električno energijo, hkrati pa predstavlja priložnost za domačo industrijo in nižje stroške za odjemalce.

V projekt so se lahko vključila gospodinjstva in mali poslovni odjemalci, ki so priklopljeni na razdelilno transformacijsko postajo Breg (RTP Breg) v občinah Starše, MO Ptuj – Četrtna skupnost Breg – Turnišče, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Hajdina, Majšperk, Makole in Kidričevo in so že v sistemu naprednega merjenja.

Projekt PREMAKNI PORABO se izvaja od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018, rezultati pa bodo po zaključku projekta uporabni na nacionalni ravni.

Back To Top