skip to Main Content
080 2101 info@elektro-maribor.si od ponedeljka do petka med 7.15 in 15.00

Energijske nalepke na napravah – so res tako pomembne?

Potrošniki želimo na vsakem koraku privarčevati pri porabi električne energije. Pri naših gospodinjskih aparatih zato ne smemo spregledati njihove energijske učinkovitosti. Naša ključna smernica pri menjavi in nakupu slednjih morajo predstavljati energijske nalepke, ki so od leta 2002 obvezne tudi v Sloveniji.

Osnovni namen energijske nalepke je informiranje uporabnika o rabi energije in ga seznaniti z osnovnimi karakteristikami določenega gospodinjskega aparata ali drugega izdelka, posredno pa ga spodbuditi k ekološkemu in energijsko ozaveščenemu ravnanju z energijo, ter spodbuditi k nakupu energijsko učinkovitih aparatov.

Energijske nalepke so kot certificiran znak obvezne na gospodinjskih aparatih, kot so: pralni stroji, sušilni stroji, pomivalni stroji, pečice, hladilniki, zamrzovalniki, grelniki tople vode, klimatske naprave,

televizorji, ipd. V splošnem so obvezne za vse naprave, ki se prodajajo v Evropski uniji in za katere obstaja zakonska ureditev o označevanju. Nalepka mora biti jasno vidna na vsaki napravi na prodajnem mestu.

10-stopenjske označbe energijske nalepke so označene z razredi učinkovitosti, ki so označeni s črkami od A+, A++, A+++ do G. A (obarvana zeleno) predstavlja energijsko najučinkovitejšo napravo, G (obarvana rdeče) energetsko pa najmanj energijsko učinkovito napravo. Trenutno – kadar se večina naprav določenega tipa uvrsti v razred A, se lahko lestvici dodajo še trije nadaljnji razredi: A+, A++ in A+++. Na energijski nalepki so zabeležene tudi ključne informacije: blagovna znamka, oznaka modela, oznake v obliki piktogramov za izbrane lastnosti in karakteristike, naziv dobavitelja in letno poraba energije naprave v kWh.

Poleg dejstva, da energijske nalepke pomagajo potrošnikom pri primerjavi široki ponudbi naprav, izbiri ustreznega in energijsko učinkovitejšega aparata, pa jih trg posredno spodbuja tudi k menjavi izboljšanih različnih gospodinjskih in drugih aparatov. Hkrati se na trgu odzivajo tudi proizvajalci, ki skušajo nenehno izboljševati in skrbeti za raven energijske učinkovitosti aparatov, zastopnike pa k trženju tovrstnih naprav, ki potrošnikom obljubljajo prihranek pri stroških porabe električne energije.

Kljub pozornosti na energijsko nalepko, pa morajo potrošniki gospodinjske aparate vseeno uporabljati v skladu z navodili proizvajalca, saj je le tako zagotovljen energijski razred z energijske nalepke.

 

Za dodaten prihranek bodo poskrbeli tudi pridruženi posamezniki, ki so se pridružili projektu prihodnosti: PREMAKNI PORABO

Slovensko-japonski projekt PREMAKNI PORABO, ki bo trajal od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018,  bo omogočal zanesljivejšo oskrbo z električno energijo, hkrati pa bo predstavljal priložnost za domačo industrijo in nižje stroške za odjemalce. Več o projektu lahko preberete na: spletni strani www.premakni-porabo.si/.

Projekt poteka v sodelovanju Elesa, kot sistemskega operaterja slovenskega prenosnega omrežja, in japonske agencije za napredne energetske in industrijske tehnologije NEDO. Za uvajanje najnovejših tehnoloških rešitev bosta poskrbela japonsko podjetje Hitachi in slovensko podjetje Solvera Lynx ter druga slovenska podjetja, ponudniki tehnoloških rešitev in raziskovalne organizacije, kot je Elektroinštitut Milan Vidmar. Ključno vlogo kot partner pri izvajanju projekta ima Elektro Maribor, kot izvajalec nalog operaterja distribucijskega omrežja. V lokalnem okolju sodelujeta tehnološko podjetje TECES in LEA – Lokalna energetska agentura spodnje Podravje.

 

 

Back To Top